NY SORTS SÖKFÖRSLAG I GOOGLE?


Det här tror jag är också är nytt i Google? Här fick jag förslaget när jag skrev före vad jag redan skrivit in och förslaget visas i fetstil. 

Anledningen jag sökte det var jag att undrade vad Google egentligen hade skapat streckkoden i:

Google i Streckkod

Det är ju kan man tro en font för det och när jag sökte med bildsökningen verkade den stämma ungefär i proportionerna med en sådan. Fast den hade inte den “tandning” av några av linjerna som förvånande mig lite och fick mig att undra vad den var gjord med från första början.

Det är nog någon omkodning som skett i ett bildbehandlingsprogram men det förvånar mig lite att det skulle så här för GIF. Om den nu inte är fotograferad. Kanske har de gjort den via Android. Först skapat den och skrivit ut kanske för att sedan fotografera med Android:

Android Scan

Relaterat på SEOTaktik:

QR Code med Google Chart 

Google visar underrubrik med “name” i sökresultatet