Webmaster

Yapay Zeka Scripti ve Eklentisi Bulup Kurma

Merhaba arkadaşlar, bu içeriğimde sizlere nasıl bir yapay zeka scripti, eklentisi ve botu bulunur. Bu nasıl kurulur ve entegre edilir anlatacağım.

Merhaba arkadaşlar, bu içeriğimde sizlere nasıl bir yapay zeka scripti, eklentisi ve botu bulunur. Bu nasıl kurulur ve entegre edilir anlatacağım.

Bu içerikte ki herşey öncelikle ücretsizdir. İçeriği bir video ile destekleyeceğim. İyi seyirler.

Videoda ki kullanılan site “hugging face”dir. Oradan daha güzel ve daha kullanışlı bir bot bulabilirsiniz.

Video vereceğim dediğim bot ;

import os
import openai
import gradio as gr

openai.api_key ='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'

prompt = "MERHABALAR"

def openai_create(prompt):
 response = openai.Completion.create(
  model="text-davinci-003",
  prompt=prompt,
  temperature=0,
  max_tokens=1500,
  top_p=1.0,
  frequency_penalty=0.0,
  presence_penalty=0.0
 )
 return response.choices[0].text

SysIns = [{"role": "system", "content": "You are a professional stock analyst."}]
SysIns.append({"role": "system", "content": "Türkçe"})

messages = SysIns

def openai_chatcreate(prompt):
 messages.append({"role":"user","content":prompt})
 response = openai.ChatCompletion.create(
  model='gpt-3.5-turbo',
  messages=messages
 )
 messages.append(response.choices[0]["message"])
 return response.choices[0]["message"]["content"]

def chatgpt_chatclone(input, history):
 history = history or []
 s = list(sum(history,()))
 s.append(input)
 output = openai_chatcreate(input)
 history.append((input, output))
 return history, history

def chatgpt_clear(input, history):
 messages = []
 messages = SysIns
 return "", [], []

blocks = gr.Blocks()

with blocks:
 chatbot = gr.Chatbot(label="Danışman")
 message = gr.Textbox(placeholder=prompt, label="Cevaplarınızın uzunluğuna göre cevap gecikebilir.")
 state = gr.State()
 submit = gr.Button("Send")
 submit.click(fn=chatgpt_chatclone, inputs=[message, state], outputs=[chatbot, state])
 clear = gr.Button("Clear")
 clear.click(fn=chatgpt_clear, inputs=[message, state], outputs=[message, chatbot, state])
 
blocks.launch(debug=False)

Aklınıza takılan birşey olursa lütfen çekinmeden konu altına yazın.

Hugging Face Nedir?

Hugging Face, doğal dil işleme (NLP) alanında bir geliştirici topluluğu ve açık kaynaklı bir platformdur. Hugging Face, makine öğrenimi ve derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi, paylaşılması ve kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçlar.

Hugging Face platformu, önceden eğitilmiş dil modelleri, NLP görevleri için veri kümeleri, model değerlendirme metrikleri ve daha fazlası gibi kaynakları barındırır. Ayrıca, Transformers adlı açık kaynaklı bir Python kütüphanesi sağlar, bu kütüphane sayesinde geliştiriciler, çeşitli NLP görevlerini yerine getirmek için hazır modelleri kullanabilir veya kendi modellerini oluşturabilirler.

Hugging Face platformu, araştırmacılar, geliştiriciler ve veri bilimciler arasında işbirliğini teşvik ederek, NLP alanında inovasyonu hızlandırmayı amaçlar. Ayrıca, açık kaynaklı yaklaşımıyla topluluk tarafından katkıda bulunulabilen bir ekosistem oluşturur.

Hugging Face, NLP modellerinin, dil anlama, metin sınıflandırma, metin üretimi, metin çevirisi ve daha pek çok NLP görevinde kullanılmasını kolaylaştırır. Özellikle, Transfer Öğrenme ve Dil Modelleri (BERT, GPT-3 vb.) gibi alanlarda popülerdir.

Yapay Zeka Scripti Nedir?

Yapay zeka (YZ) scripti, bir yapay zeka modelini çalıştırmak veya belirli bir görevi gerçekleştirmek için kullanılan bir dizi talimat veya kod parçacığıdır. YZ scriptleri, genellikle belirli bir yapay zeka algoritması veya modelinin işlevselliğini belirleyen programlama dilleriyle yazılır.

YZ scriptleri, yapay zeka modelinin eğitimini, testini veya çıkarımını gerçekleştirebilir. Bu scriptler, yapay sinir ağları, derin öğrenme modelleri, doğal dil işleme (NLP) modelleri, görüntü işleme algoritmaları ve diğer yapay zeka teknikleri gibi çeşitli yapay zeka alanlarında kullanılabilir.

Örneğin, derin öğrenme modeli için bir YZ scripti, modelin mimarisini tanımlayabilir, eğitim verilerini yükleyebilir, modelin eğitimini gerçekleştirebilir ve sonuçları değerlendirebilir. Bu script, modelin doğru şekilde çalışmasını ve belirli bir görevi gerçekleştirmesini sağlar.

YZ scriptleri, genellikle Python gibi programlama dilleriyle yazılır, çünkü yapay zeka topluluğunda yaygın olarak kullanılan bir dildir. Python, yapay zeka kütüphaneleri ve araçları (TensorFlow, PyTorch, Keras vb.) için geniş destek sunar ve bu da YZ scriptlerinin yazılmasını kolaylaştırır.

YZ scriptleri, yapay zeka geliştiricileri tarafından kullanılırken, belirli bir yapay zeka görevini gerçekleştirmek veya modeli yönetmek için daha yüksek seviyeli araçlar ve çerçeveler kullanılabilir. Ancak, YZ scriptleri, yapay zeka algoritmalarının daha detaylı anlaşılması, özelleştirilmiş işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yeni modellerin geliştirilmesi gibi durumlarda kullanışlı olabilir.

Genel olarak, YZ scriptleri, yapay zeka alanında model eğitimi, testi ve kullanımı gibi işlemleri gerçekleştirmek için yazılır. Ancak, her bir yapay zeka projesi veya görevi, kendine özgü gereksinimlere ve kullanılan teknolojilere sahip olabilir, bu nedenle YZ scriptlerinin içeriği ve karmaşıklığı projeden projeye değişebilir.

SeoTaktik

Seotaktik.com Yöneticisi ve yazarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Sitemap Oluşturma ve Düzenleme Website Hızlandırma İçerik Oluşturma Stratejileri Sosyal Medya Analitiği En İyi 6 Antivirüs Backlink Nedir, nasıl bulunur? Yapay Zeka scripti Kurma Webmaster Nasıl olunur?
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba, lütfen reklam engelleyici eklentini bu websitesi için devre dışı bırak!